buy cialis viagra online

101)         Osgb nin iş güvenliği odası: 10m2

102)         Osgb acil müdahale ve ilkyardım odası: 15m2

103)         Osgb bekleme odası: 12m2

104)         Osgb yetki belgelerinin yenilenme süresi: 5 yılda bir

105)         Osgblerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden en geç genel müdürlüğe bildirim yapılacak süre: 5 iş günü

106)        Herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin genel müdürlükçe iptal edilmesi halinde yetki belgelerinin asıllarını genel müdürlüğe iade edecekleri süre: 30 gün

107)    İşyerinde kişi başına düşen hava hesaplanırken max. Hesaplanacak tavan yüksekliği: 4m

108)    Makinelerle çalışan tezgâhlarda min. Olması gereken açıklık miktarı: 80 cm

109)    İşyerindeki geçişlerin min. Olabileceği genişlik: 120 cm

110)    Yüksek geçit ve sahanlıklar da olması gereken korkuluk yüksekliği: 90cm

111)    Korkuluklara en az konulacak dikme mesafesi: 2m

112)    Korkuluklar en az 1 parmak borudan yapılması gerekiyor

113)    İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler: 20 lux

114)      Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit,

kolidor, yol ve merdivenler : 50 lux

115)    Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi v.b işlerin yapıldığı yerler kazan dairesi,

116)    Makine dairesi, insan ve yük asansörlerinin kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma ve

117)    Yıkanma yerleri, yemekhane ve wcler: 100 lux

118)   Normal montaj, kaba işler yapılan tezgâhlar, konserve ve kutulama ve benzeri işlerin yapıldığı: 200lux ayrıntıların yakından seçilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler: 300lux

119)    Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler : 500 lux

120)    Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler: 1000 lux

121)    İşyerinde olması gereken min. Ve max. Sıcaklık düzeyleri: 15-30 Oc

122)    Kapalı işyerlerinde günde 1 defa 1 saatten az olmamak koşuluyla havalandırılacak

123)    İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en fazla taşıyacağı yük: 1000 KG

124)    Delikli ızgaraların arasındaki açıklığın olabileceği en fazla miktar : 2cm

125)    Bakım işleri dışında kullanılan merdivenlerin genişliği: 110 cm

126)    Bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenlerin genişliği: 55 cm

127)    Merdivenlerin alabileceği en az ve en fazla eğim miktarı: 25-45 derece,

128)    )ararlı toz ve gazların olduğu yerlerde olması gereken tavan yüksekliği: 3,5 m

129)    Merdivenlerin eninin alabileceği max. Miktar : 22 cm

130)    Ahşap merdivenin uzunluğu : 4m

131)    Korkuluk ve trabzanın olması gereken minimum basamak sayısı: 4 basamak

132)    İşyerlerinde kişi başına düşmesi gereken serbest alanın sınırı: 2,5 m2

133)    İşyerinde havalandırma tesisatı periyodik bakım süresi: 3 ayda bir

134)    Bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenin eğimi: 60 derece

135)    İşyerlerinde normal temizlik ve bakım dışında iyice yıkanıp dezenfekte edileceği zaman: 10 günde bir.

136)    Yangın yönetmeliğine göre çıkış kapılarının min. Genişliği: 80 cm

137)    4 kg ile 12 kg arasındaki yangın söndürücülerin montaj edileceği yükseklik seviyesi : 110 cm

138)    En az 10 kişinin çalıştığı işyerlerinde bir dinlenme odası sağlanmalıdır.

139)    Bina dışında kullanılan asansörlerin en az çerçevesinin örtülmesi gereken miktar 3m

140)    100 kişiye kadar olan yerlerde 25 kadına 1 tuvalet, 25 erkeğe 1 tuvalet 100 kişiden sonra 50 kadına 1 tuvalet, 50 erkeğe 1 tuvalet

141) Genç ve çocuk işçilere en fazla 10 kg, kadın işçiler en fazla 25 kg, erkek işçiler en fazla 55 kg belirli yaşlar için ön görülen rahatça kaldırılabilir ağırlık kg sınırları:

Erkek Kadın 14-16  16 11     // 16-18  21 13 // 18*20  26 15     // 20*35  28 17     //
35*50  23 15     // 50 üstü  18*11

 

 

142)      Ağır yükler parmak eklemi -dirsek yüksekliği arasında olmalıdır. En hafif yükler omuz yüksekliğinden yukarı olmalıdır.

143)      Öldürücü konsantrasyon: LD 50

144)      Subsonik sesler sınıfına girer bu frekanstan düşük olanlar: 20HZ altı sesler

145)      Ultrasonik seslere girer bu frekanstan yüksek olan sesler : 20H) den yüksek sesler

146)      20 hz -20 khz bu frekanslar arasındaki sesler işitilebilir seslerdir .

147)      4000-4500hz işitme kaybının yaşandığı birinci evre frekansıü
148)      0 db duyma eşiğidir. 140db ağrı eşiğidir.
149)      115 db işitme kaybının yaşandığı eşik çalışılıyorsa gürültüye maruz kalma süresi max. 1/8 saat olmalıdır.

150)      2 yılda 85db gürültünün meslek hastalığı olarak sayılabilmesi için gerekli süre ve şiddet gürültü şiddeti sürekli 85 db lin üstünde olan yerlerde 30 gün çalışma

13 Kasım 2013 |
YORUM YAP
Bu yazı için 1 yorum yapılmış . Bir yorum da sen ekleyebilirsin !!


YORUMLAR

  1. Duran Kalas (27 Aralık 2013 saat: 04:07)

    Elinize sağlık2013 | Bu Blog Wordpress altyapısıyla hazırlanmıştır. Facebook Facebook